PARAGLIDING KLUB ŠUMAVA

Paragliding klub Šumava z.s. byl založen na jaře 2020 a navazuje na tradici závěsného létání na Prachaticku.

Klub vybudoval a spravuje letové terény:

  • Křeplický vrch
  • Dubový vrch

Číslo transparentního účtu 235982950/0600

Zasláním doporučeného denního startovného 50 Kč pro nečleny Paragliding klubu Šumava z.s. a případně další finanční podporou přispíváte na nájem startovacích a přistávacích ploch, jejich údržbu a provoz meteosond. Náš klub negeneruje zisk.

Chcete-li se stát čestným členem klubu:

Je potřeba vyplnit a poslat přihlášku a zaplatit členský poplatek 400 Kč na rok. Přihlášku do spolku Přihláška do PGSUMAVA. Originál s Vaším podpisem doručte poštou nebo osobně zástupcům spolku.

    QR kód pro denní startovné 50 Kč          

  

 

 

 

 

 

 

 

QR kód pro členský příspěvek 400 Kč 

Oficiální informace:

Předseda: Miroslav Cinádr

Email: pgklubsumava@seznam.cz

IČ 09226915