PARAGLIDING KLUB ŠUMAVA

Paragliding klub Šumava z.s. byl založen na jaře 2020 a navazuje na tradici závěsného létání na Prachaticku.

Klub vybudoval a spravuje letové terény:

  • Křeplický vrch
  • Dubový vrch

Číslo transparentního účtu 235982950/0600

Zasláním doporučeného denního startovného 50 Kč pro nečleny Paragliding klubu Šumava z.s. a případně další finanční podporou přispíváte na nájem startovacích a přistávacích ploch, jejich údržbu a provoz meteosond. Náš klub negeneruje zisk.

Chcete-li se stát čestným členem klubu:

Je potřeba vyplnit a poslat přihlášku a zaplatit členský poplatek 300 Kč na rok. Přihlášku do spolku Přihláška do PGSUMAVA. Originál s Vaším podpisem doručte poštou nebo osobně zástupcům spolku.

Pokud jste si na terénu polétali poprvé. Platí se poplatek za prvoslet 300 Kč.

 

    QR kód pro denní startovné 50 Kč          QR kód pro členský příspěvek nebo prvoslet 300 Kč 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oficiální informace:

Předseda: Miroslav Cinádr

tel.: +420773580980

Email: pgklubsumava@seznam.cz

IČ 09226915