Jak mám zaplatit startovné

Jedete-li do Sušice:

Denní startovné za terény: Svatobor SV, JZ, Kalovy je 50 Kč.

Denní startovné 50 Kč

Roční členský příspěvek je 200 Kč, nestačí ale jen poslat příspěvek, ale je potřeba doručit přihlášku na adresu spolku.

QR platba členství 200 Kč

 

Jedete-li létat na Křepličák.

Denní startovné je …brzy doplníme.